Šiame video pasakoju kprekyba-be-stabziuokie veiksniai mums trukdo priimti ne tik taupymo, bet ir kitus racionalius sprendimus. Visą ką pasakoju yra paremta moksliniais tyrimais kuriuos rasite apačioje, šaltiniuose.

Pagrindinės mintys:

  • Vartojimo sistema pati save augina ir naudoja labai gudrius metodus mus priversti vartoti.
  • Pinigus yra sunku suvokti, nes jie yra abstraktūs.
  • Žmogaus smegenų apdovanojimo sistema nėra prisitaikiusi reaguoti į sprendimus padarytus ateičiai.
  • Žmogus dažnai ateities save suvokia kaip svetimą žmogų, o ne kaip save pati.
  • Lingvistinis stabdis. Kalbos gramatinė struktūra formuoja skirtinga požiūrį į pasaulį ir laiko suvokimą.

Gramatiškai ateitį išskiriančios kalbos - tai kalbos kurių gramatinė sakinio struktūra turi labai aiškų skirtumą tarp praeities, dabarties ir ateities. Dėl to žmogus yra priverstas labai aiškiai atskirti ateitį nuo dabarties ir abiem sąvokom priskirti skirtingą reikšmę. Kaip rodo sociologiniai tyrimai, žmonės yra linkę nuvertinti ateities dalykus, o tai dar labiau pasireiškia jei žmonės kalba šios rušies kalbomis (futured language).

Gramatiškai ateities neišskiriančios kalbos (futureless languages) – tai kalbos kurių sakinio struktūra neturi aiškaus skirtumo tarp praeities, dabarties ir ateities. Dėl to žmonės kalbantys šiomis kalbomis ateičiai skiria beveik vienodą reikšmę kaip ir dabarčiai. Dėka šios priežasties šiems žmonėms yra lengviau priimti betkokius sprendimus ateičiai net ir jei dabar šie sprendimai nėra malonūs.

Gramatiškai ateities neišskiriančios kalbos (futureless languages):

Norvegija,

Švedija,

Suomija,

Estija,

Belgija,

Danija,

Olandija,

Vokietija,

Austrija,

Šveicarija,

Liuksemburgas.

Šaltiniai:

Pranešimas, „Could your language affect your ability to save money?” Keith Chen 2014

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=lw3YTbubyjI

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=US7wLCbZ84M

 

Interviu, “Dan Ariely and the Behavioral Economics of Debt” Dan Ariely PH.D Duke University

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=dVNlgMWLYbc&index=5&list=PLjoKsjoygbvtp4XgbbnPg4Mm1HZUvlUeh

 

Pranešimas, „The Pain of Paying: The Psychology of Money” Dan Ariely PH.D Duke University

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=PCujWv7Mc8o


Knyga, „The will power instinct“ Kelly McGonigal PH.D Stanford University

 

Pranešimas, „Neuromarketingas internete“ Linas Šiautkulis 2014

Nuoroda: http://youtu.be/dRiWjppFAS8