Retirement1

Finansinis Jūsų ateities užtikrinimas

Po aktyvaus ilgamečio darbo ateina pelnyto poilsio laikas. Tačiau daugeliui žmonių tai reiškia žemesnį nei įprasta pragyvenimo lygį, nes dažnai egzistuoja reikšmingas skirtumas tarp pajamų iš darbo ir pajamų iš pensijos, kuris kitaip vadinamas „pensine skyle“.

Tam, kad ši „skylė“ būtų kuo mažesnė arba jos visai nebūtų, reikia laiku ir tinkamai pasirūpinti savo finansine gerove.

Jūs galite užpildyti minėtą „pensinę skylę“ ir toliau gerai, be finansinių nepriteklių, gyventi.

Jums nereikia laukti įstatymu nustatyto pensinio amžiaus. Privačią pensinę rentą Jūs galite gauti ir anksčiau!

 Jūsų pensijos pagrindas

GRAWE Excellent siūlo daug gyvybės draudimo variantų su įvairiais sutarties galiojimo terminais, atsižvelgdama į Jūsų asmeninius poreikius ir norus. Pasibaigus Jūsų poliso galiojimo laikui, Jūs galite naudotis Jūsų per ilgą laiką sukauptu kapitalu ir jo atneštu pelnu. Dabar galite nuspręsti, kokiu būdu Jūs norite gauti Jūsų pensines išmokas.

Galimi pensinės išmokos būdai:

Jūs galite pasirinkti:

pensijos išmokas iki gyvenimo galo

terminuotas pensijos išmokas 10 arba 15 metų
laikotarpiui – šis variantas reiškia žymiai didesnes pensines išmokas!

Išmoka pagal Jūsų pasirinkimą mokama kartą per metus, kartą per pusmetį arba kartą per metų ketvirtį.

Produkto charakteristika: Pensinis polisas su galimybe pasirinkti tarp:

pensinės išmokos iki gyvenimo galo

pensinės išmokos 15 metų laikotarpiui

pensinės išmokos 10 metų laikotarpiui

Pensinio kapitalo pagrindas: GRAWE Excellent arba vienkartinis įnašas  Minimalus kapitalas:3 000,– EUR  Pensinės išmokos: EUR, pagal pasirinkimą – kartą per metus, kartą per pusmetį arba kartą per ketvirtį  Procentų skaičiavimas: maksimaliai naudingas palūkanų skaičiavimas su tikslu kasmet didinti pensines išmokas   Minimalus amžius:30 metų  Maksimalus amžius:75 metų  Garantija: Likusio kapitalo grąžinimo garantija

Vienkartinis įnašas, užtikrinantis Jūsų pensiją

Vietoje gyvybės draudimo su ilgamečiu terminu Jūs galite įmokėti ir vienkartinį įnašą, kuris bus Jūsų pensinio kapitalo pagrindas. Šis variantas rekomenduojamas pirmiausia tuo atveju, jeigu Jūs turite daugiau laisvų lėšų.

Gavus palikimą, pardavus nekilnojamąjį turtą ar gavus kitų pajamų, vienkartinis įnašas yra optimalus variantas ateities aprūpinimui su tikslu gauti reguliarias pensines išmokas. Galimos tokios pačios išmokų rūšys, kaip ir tos, kurios išmokamos pagal gyvybės draudimą : išmokos iki gyvenimo galo arba laikinos pensinės išmokos.

Jūsų pensinių išmokų saugumas

Jūsų pensinis kapitalas, nepriklausomai nuo jo kaupimo būdo (kaip gyvybės draudimas ar kaip vienkartinis įnašas), investuojamas į didžiausio patikimumo vertybinius popierius su fiksuotomis palūkanomis. Papildomai Jūs turite likusio kapitalo grąžinimo garantiją.

Kapitalo grąžinimas reiškia, kad, apdraustam asmeniui mirus per pensinių išmokų galiojimo laikotarpį, likęs kapitalas išmokamas Jūsų nurodytiems paveldėtojams. Pradinis kapitalas (vienkartinis įnašas arba išmoka pagal gyvybės draudimo sutartį), atskaičius jau įvykdytas pensines išmokas, sudaro tą garantuotą sumą, kuri išmokama paveldėtojams.